• Een veerkrachtige en klimaatbestendig beekdallandschap, waarin Water en Bodem Sturend is: hoe ziet die eruit? En hoe komen we daar?
  • Welke maatregelen kun je NU nemen om aan deze langetermijndoelen te werken? Wat doe je STRAKS en wat kan LATER?
  • Van welke activiteiten, beleidsregels, gedragingen moet je afscheid nemen en welke stimuleert u?
  • Hoe zorg je ervoor dat je het juiste gesprek met elkaar voert; óók over pijnlijke keuzes?
  • Hoe voorkom je dat onzekerheden in data en tijd verlammend werken op dit proces?

Aan dergelijke vragen hebben 23 partijen zich in het project KLIMAP de afgelopen 4 jaar gebogen. Gestart in een tijd dat de termen NPLG en Water en Bodem Sturend nog niet bestonden, maar de knelpunten en bedreigingen binnen het onderwerp klimaatadaptatie goed zichtbaar waren.

In KLIMAP hebben 12 overheden, 7 onderzoeks- en onderwijsinstituten en 4 bedrijven met elkaar verkend, geëxperimenteerd en geleerd over het toepassen van ontwikkelpaden; een hulpmiddel om stappen te zetten richting een veerkrachtige toekomst op de hoge zandgronden. We hebben vele zaadjes geplant, laten groeien en geoogst.

In een afsluitend symposium willen we graag het net met u ophalen en de blik naar de nabije en verdere toekomst werpen. We willen u informeren en inspireren over het werken met ontwikkelpaden in uw eigen praktijk. Niet door te luisteren, maar vooral door te doen en met elkaar in gesprek te gaan. Soms ontspannen, soms scherp en to the point.

Open de Save to date, reserveer een plek en noteer 21 maart 2024 alvast in uw agenda!